उप-राष्ट्रपति का सचिवालय


डॉ. आई. व्‍ही. सुब्‍बा राव

सचिव

23017210

श्री अशोक दीवान

संयुक्‍त सचिव

23018471, 23793478


श्री डी.प्रशांत कुमार रेड्डी

निज सचिव

23016422, 23016344

श्री वाय. सत्‍या कुमार

विशेष कर्तव्‍यस्‍थ अधिकारी

23794336